Inoptics Oy

Oulun teknologiakylässä toimiva Inoptics Oy on perustettu 1989 VTT:n spin-offina. Alkuvuosinaan Inoptics keskittyi erilaisten teollisuuden mittalaitteiden kehittämiseen.

Nykyisin Inoptics Oy keskittyy yhdessä sovelluskumppaneidensa kanssa vaativien kohteiden, erityisesti rakennustyömaiden langattomaan työaikaseurantaan sekä verottajaraportoinnin läsnäolotietojen keruuseen.

Inopticsin rooli tässä markkinassa on tarjota keskenään kilpaileville sovelluskumppaneille vaativiin olosuhteisiin sopiva ja langattomaan tiedonkeruuseen kykenevä NFC-TimeClean kulunseurannan ja NFC-InOut kulunvalvonnan päätelaite. Näitä päätelaitteita on toimitettu asiakkaille yli 6000 kappaletta. Näistä suurin osa rakennustyömaille.

Neutraalin laitetoimittajan roolin lisäksi Inoptics osallistuu sovelluskumppaneiden tukena loppuasiakkaiden helpdesk-toimintoihin.

Vuodesta 2014 lähtien Inoptics Oy:n liiketoiminta on ollut kannattavaa. Yhtiö on vakavarainen ja sen maksuvalmius on erinomainen.

Inoptics Oy

Kotipaikka: Oulu