RFID-teknologian soveltamisalueita

nfc tekniikka logistiikassa

NFC

NFC-teknologiaa käytetään matkapuhelimilla ja mobiililaitteilla, joissa on lukija sisäänrakennettuna ja laitteilla voidaan lukea NFC-tunnisteita.

NFC muuttaa tuotteet älykkäiksi. Matkapuhelin tai mobiililaite toimii palvelun liittäjänä fyysiseen maailmaan. NFC avaa valtavat mahdollisuudet lisäarvon luomiseen tuotteissa ja palveluissa. Voit antaa tuotelisätietoja, käyttöohjeita tai saada nopeasti asiakaspalautetta. Lähimaksaminen käyttää NFC:tä.

Logistiikka

Logistiikassa RFID:tä käytetään samoissa kohteissa kuin viivakoodeja. RFID tehostaa jakeluketjun hallinnointia, kuljetusten seurantaa sekä omaisuuden valvontaa. Valmistusprosessia voidaan seurata automaattisesti ja kustannustehokkaasti. Tavaran vastaanotto nopeutuu ja työajan säästö voi olla jopa 80 %. Keräilytarkkuus kasvaa ja virheet vähenevät.

Kauppa ja maksaminen

RFID mahdollistaa tuotteiden nopean paikantamisen ja inventoinnin – asiakastyytyväisyys ja myynti kasvavat. Takaisinkutsujen kohdistaminen on tehokasta. RFID-tunnisteita käytetään sekä aidon tuotemerkin takuuna että varashälyttimenä. Kirjastot ja myymälät voidaan varustaa älyhyllyillä, jotka tuottavat sähköistä informaatiota hyllyn tuotteista. Maksutapahtuma on nopea joko nfc-maksukortilla tai puhelimella.

Henkilötunnistus ja kulunvalvonta

Järjestelmä avaa ovet, kirjaa kulkutapahtumat, laskee käytetyn työajan sekä ohjaa hälytysjärjestelmiä. Hallitset pysäköintioikeuksia ja ajoneuvojen kulunvalvontaa parkkihalleissa, satamassa tai tehdasalueilla ja työmailla. RFID:llä voidaan toteuttaa tapahtumien pääsyliput ja toteuttaa liikuntapaikkoihin kulunvalvonta- ja asiakastietojenhallinta.

rfid kauppa ja maksaminen
rfid lähimaksu

RFID-tekniikan etuja

  • Automaatio, paperityön vähentyminen
  • Nopeampi, tehokkaampi toiminta
  • Tiedon keruu hajallaan olevista tapahtumista, uudet kehitysmahdollisuudet
  • Poikkeavien tilanteiden helpompi selvitys
  • Varastonhallinnan ja tilaus-toimitusketjun tehostuminen