Mitä on RFID?

RFID (Radio Frequency Identification) on yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville tekniikoille, joita käytetään tuotteiden ja asioiden havainnointiin, tunnistamiseen ja yksilöintiin. Teknologian toiminta perustuu tiedon tallentamiseen RFID- tunnisteeseen ja sen langattomaan lukemiseen RFID-lukijalla radioaaltojen avulla.

Yksinkertaistaen RFID-tunnisteet ovat langattomia muistilaitteita. RFID-järjestelmien idea on yksinkertainen: RFID-tunnisteisiin talletetaan tietosisältö, ne kiinnitetään haluttuihin kohteisiin ja niitä luetaan RFID-lukijoilla, jotka tyypillisesti välittävät tiedot taustajärjestelmiin. Tunnisteen tietoja voi tarvittaessa päivittää RFID-lukijan avulla.

RFID-teknologiaa käytetään usein samoissa kohteissa kuin viivakoodejakin. Kohteeseen kiinnitetään tunniste, joka kertoo kohteesta jotain. RFID eroaa viivakoodista pääosin niin, että tunnistus voi tapahtua ilman suoraa katsekontaktia tunnisteeseen. Lisäksi RFID-tunnisteen sisältöä voi muuttaa matkan varrella, mutta viivakoodi on tulostuksen jälkeen muuttumaton. RFID-tunnisteet kestävät myös paremmin likaisia teollisuusolosuhteita kuin tavanomaiset viivakoodit.

RFID-termin alle kuuluu monta erilaista teknologiaa. Esimerkiksi tunnisteen lukuetäisyys ja tunnistamisnopeus vaihtelee standardeittain. Teknologia on jo hyvin standardoitua ja kehittynyttä.

RFID-tekniikka on ollut teknisesti mahdollista jo vuosikymmeniä, ja sitä on hyödynnetty jo pitkään esimerkiksi kulkuavaimissa, matkakorteissa ja eläinten merkitsemisessä. Teknologiaa käytetään kasvavassa määrin teollisuudessa osana tuotannon tehostamista ja laadunvalvontaa sekä logistiikassa tavaravirtojen seuraamiseen.

rfid-teknologia

Miksi RFID?

RFID-teknologiaa voidaan hyödyntää monipuolisesti erilaisissa sovelluksissa.

  • Tunnisteita voidaan lukea kaukaa, nopeasti, eri asennoista ja useimpien materiaalien lävitse
  • Tunnisteet voidaan koteloida niin että ne kestävät kymmeniä vuosia ja kovaa käsittelyä
  • Tunnisteisiin mahtuu viivakoodeja enemmän tietoa ja niissä on parempi tietoturva

RFID-teknologian avulla prosesseista voidaan kerätä tietoa tarkasti ja automaattisesti ilman manuaalista lisätyötä.